"โครงการ CSR ส่งสุขแบ่งบัน" 14 ม.ค. 2566 มอบจักรยานในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2566 จัดโดยสำนักงานเขตบางคอแหลม ร่วมกับเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของตนเอง

Wednesday, Jan 18, 2023 0 comment(s)

"โครงการ CSR ส่งสุขแบ่งบัน" 14 ม.ค. 2566 มอบจักรยานในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2566 จัดโดยสำนักงานเขตบางคอแหลม ร่วมกับเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของตนเอง

Leave Your Comment