"โครงการ CSR ส่งสุขแบ่งบัน" 12 ม.ค. 2566 บริษัทได้มอบจักรยานให้สำนักงานเขตบางคอแหลม เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมวันเด็กที่จะจัดขึ้น ณ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ ที่สำนักงานเขตบางคอแหลมเป็นผู้สนับสนุน

Sunday, May 26, 2024 0 comment(s)

"โครงการ CSR ส่งสุขแบ่งบัน" 12 ม.ค. 2566 บริษัทได้มอบจักรยานให้สำนักงานเขตบางคอแหลม เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมวันเด็กที่จะจัดขึ้น ณ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ ที่สำนักงานเขตบางคอแหลมเป็นผู้สนับสนุน

Leave Your Comment