KiSAA ร่วมโครงการแบ่งปันน้ำใจ เพื่อคนไทยสู้ COVID-19 บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีพ รวมถึงอุปกรณ์เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ COVID-19 ให้แก่ชาวชุมชนที่ได้รับผลกระทบ

KiSAA ร่วมโครงการแบ่งปันน้ำใจ เพื่อคนไทยสู้ COVID-19 บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีพ รวมถึงอุปกรณ์เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ COVID-19 ให้แก่ชาวชุมชนที่ได้รับผลกระทบ

Tuesday, Aug 17, 2021 0 comment(s)

KiSAA ร่วมโครงการแบ่งปันน้ำใจ เพื่อคนไทยสู้ COVID-19 บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีพ รวมถึงอุปกรณ์เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ COVID-19 ให้แก่ชาวชุมชนที่ได้รับผลกระทบ


ในวันจันทร์ที่ 16 ส.ค.64 พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. มอบนโยบายให้ข้าราชการตำรวจมีส่วนร่วมในช่วยเหลือการพี่น้องประชาชนและบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 โดย สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ร่วมกับ สน.วัดพระยาไกร และคณะ กต.ตร.สน.วัดพระยาไกร จัดโครงการ "ตำรวจห่วงใย ใส่ใจประชาชน" ณ ลานกีฬาใต้ทางด่วนอยู่ดี ซ.เจริญราษฎร์ 5


• โดยมี พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม. พร้อมด้วย พ.ต.อ.กฤตัชญ์ บำรุงรัตนยศ รอง ผบก.ตม.3, พ.ต.อ.หฤษฎ์ เอกอุรุ รอง ผบก.ตม.3, พ.ต.อ.ธงชัย บัวรังษี ผกก.สน.วัดพระยาไกร, พ.ต.ท.กิตติ แก้วทินกร รอง ผกก.ป.ฯ, นายโกมล ลาภพรหมรัตน ประธาน กต.ตร.สน.วัดพระยาไกร, นายวัฒนา ดำรงทรัพย์ไพศาล กต.ตร.สน.วัดพระยาไกร พ.ต.ท.บุญเสริม สีสุข, พ.ต.ท.วิสุทธิ์ ขุนพิลึก สวป.ฯพร้อมข้าราชการตำรวจจิตอาสา และเจ้าหน้าที่ตำรวจชุมชนสัมพันธ์ สน.วัดพระยาไกร


• ร่วมกันมอบเครื่องอุปโภคบริโภค สิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีพ ประกอบด้วย
- ข้าวกล่อง จำนวน 500 กล่อง
- น้ำดื่ม จำนวน 500 ขวด
- หน้ากาก Face shield จำนวน 500 ชิ้น
- หน้ากากอนามัย จำนวน 5,000 ชิ้น
- เครื่องปรุง ตราเด็กสมบูรณ์ จำนวน 500 ขวด


• โดยมอบให้แก่ ประธานชุมชนและตัวแทนชาวชุมชนในพื้นที่ สน.วัดพระยาไกร เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ชาวชุมชนที่ได้รับผลกระทบและเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทางบริษัทฯขอขอบคุณและขอส่งกำลังใจด้วยความห่วงใยไปยังคณะแพทย์ รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นด่านหน้าในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ด้วยความทุ่มเท เสียสละ ทำงานอย่างหนัก พร้อมเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อส่วนรวมเพื่อต่อสู้กับไวรัส COVID-19

 

Leave Your Comment