ผู้จัดจำหน่าย

Distributor

ผู้จัดจำหน่าย

Be Pretty เน้นเป้าหมายสำคัญของธุรกิจเครื่องสำอาง คือ การทำให้ผู้บริโภค ได้มีสุขภาพผิวที่แข็งแรงดีขึ้น โดยปราศจากสารเคมีตกค้างที่ส่งผลร้ายต่อผิว ซึ่งผู้บริโภคนั้นสามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนี้ได้ไม่ยาก

บริษัท บี พริตตี้ จำกัด จัดตั้งขึ้นปี 2560 ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอางทุกประเภท ภายใต้เครื่องหมายการค้า "KiSAA"

โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ ให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในแต่ละหมวดหมู่ รวมถึงตอบสนองความ ต้องการของผู้บริโภคได้ตรงจุด ด้วยการสรรหานวัตกรรมความงามใหม่ เพื่อ พัฒนาสินค้าโดยคำนึงถึงคุณภาพและราคาสินค้าที่สมเหตุสมผล อีกทั้งกระบวน การคัดสรรวัตถุดิบ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากโรงงานผลิตที่ได้รับการรับรอง มาตรฐานอย่างมีคุณภาพ