รู้จักเรา

ลักษณะธุรกิจ

บริษัท บี พริทตี้ จำกัด จัดตั้งขึ้นปี 2560 ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
ทุกประเภท ภายใต้เครื่องหมายการค้า "KiSAA"

โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ให้ผู้บริโภค
สามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในแต่ละหมวดหมู่ รวมถึงตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
ได้ตรงจุด ด้วยการสรรหานวัตกรรมความงามใหม่ เพื่อพัฒนาสินค้าโดยคำนึงถึงคุณภาพ
และราคาสินค้าที่สมเหตุสมผล อีกทั้งกระบวนการคัดสรรวัตถุดิบ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
จากโรงงานผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอย่างมีคุณภาพ

เป้าหมายสำคัญของบริษัท

Be Pretty เน้นเป้าหมายสำคัญของธุรกิจเครื่องสำอาง คือ การทำให้ผู้บริโภคได้มีสุขภาพผิว
ที่แข็งแรงดีขึ้น โดยปราศจากสารเคมีตกค้างที่ส่งผลร้ายต่อผิว ซึ่งผู้บริโภคนั้นสามารถหาซื้อ
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนี้ได้ไม่ยาก

นโยบายธุรกิจ

เป็นผู้นำในการสรรหานวัตกรรมความงามใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์
ความต้องการของผู้บริโภคได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย

มาตรฐานโรงงานผู้ผลิตที่ได้รับ

รางวัลผู้ผลิตที่ได้รับ